Kompletterande förvärv inom hållbara förpackningslösningar i Australien

1 Oct 2019 04:45
Den 1 oktober förvärvar Dunis dotterbolag, BioPak Pty Ltd, 100 procent av Horizons Supply Pty Ltd från entreprenörerna Andrew Burgess och Dov Brener. Horizons Supply Pty Ltd är specialister inom kundspecifika, skräddarsydda och hållbara förpackningslösningar för restaurang och detaljhandeln i Australien, vilket kompletterar BioPaks erbjudande på ett bra sätt. Företaget har en årlig omsättning på cirka 60 MSEK och rörelsemarginalen är i linje med Dunis finansiella mål.

Horizons Supply Pty Ltd startades 2013 och uppvisar stark tillväxt genom sitt erbjudande av skräddarsydda och hållbara förpackningslösningar till nyckelkunder i Australien. Sortimentet består till största delen av produkter baserade på fiber och kartong samt kompletterande produkter för att möta kundernas krav på skräddarsydda helhetslösningar. Idag har företaget sex anställda med kontor i Melbourne.

Köpeskillingen uppgår till cirka 40 MSEK för 100 procent av företaget och ryms inom nuvarande låneavtal. 80 procent av köpeskillingen betalas på förvärvsdatumet och resterande 20 procent som en tilläggsköpeskilling den 1 oktober 2020. Förvärvet konsolideras inom affärsområde New Markets i Duni från och med 1 oktober 2019.

”Detta är ett strategiskt viktigt förvärv för att fortsatt stärka vår tillväxt inom hållbara förpackningslösningar”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef för Duni.

::

För mer information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, tel. +46 734 19 61 83
Mats Lindroth, CFO, tel. +46 40 10 62 00

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.
Duni.se