Dunis årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgängliga på webben

Regulatorisk 11 apr 2019 11:00
Duni meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2018, både på engelska och svenska, på www.duni.se under Investerare.

Den årliga hållbarhetsrapporten, ”Our Blue Mission”, finns tillgänglig på www.duni.se under Om Duni.

Dunis årsstämma hålls den 7 maj 2019. 

::

För ytterligare information:
Mats Lindroth, CFO,
Tel: 040–106200

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.
Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 klockan 11.00 CET.
Duni.se