Duni genomför pilotprojekt med cirkulära lösningar för en hållbar framtid

10 May 2019 09:00
Världen står inför flera stora utmaningar inom hållbarhet och miljö. 

Såväl företag som konsumenter behöver hitta nya lösningar för att möta dessa utmaningar. Att testa olika cirkulära flöden är ett steg på vägen, något Duni nu börjat undersöka. I ett nyligen startat pilotprojekt testas möjligheterna att material från Dunis använda produkter kan bli till nya råvarumaterial i andra produkter. Med hjälp av samarbetspartnern, materialinnovationsföretaget The Loop Factory, genomförs analyser för att ta reda på möjligheterna till detta. The Loop Factory arbetar aktivt med att utveckla och industrialisera framtidens hållbara och cirkulära lösningar. Projektet startar i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren där servetter och dukar från det egna sortimentet hämtas hos kunder av fossilfria transporter för att minska klimatavtrycket. Transporterna sker med hjälp av Movebybike som erbjuder citysmarta cykeltransporter.

”Vi har under det senaste året upplevt ett ökat intresse för cirkulära lösningar för företag inom hospitalitynäringen. Idag finns det inte så många möjligheter förutom traditionell återvinning. Vi vill därför proaktivt undersöka nya möjligheter att driva fram hållbara lösningar med fokus på större städer” säger Johan Mårtensson, Business Development and Innovation Manager på Duni.

Först ut i projektet är restaurang Fotografiska i Stockholm som med en unik mat- och dryckesfilosofi ständigt flyttar fram gränserna för både smakupplevelser och en ökad miljömedvetenhet.

”Vi ser positivt på att vara delaktiga i innovationspiloter som driver en hållbar utveckling.” Säger Paul Svensson, krögare på Fotografiska.

Projektet kommer i ett första skede att pågå från april till oktober med förhoppning om att utvidgas till andra större städer och fler aktörer inom hotell- och restaurangnäringen.

”Vi bjuder gärna in fler med intresse för cirkulära affärsmodeller att diskutera andra möjligheter. En hållbar framtid skapas genom samarbeten mellan alla aktörer i värdekedjan”, avslutar Johan Mårtensson.

::

För mer information, kontakta:   
Johan Mårtensson, Business Development and Innovation Manager
Telefon: 040-10 62 00
Epost: johan.martensson@duni.com

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.
Duni.se