Duni publicerar årsredovisningen för 2017 på webben

Regulatorisk 11 Apr 2018 02:30
Duni publicerar årsredovisningen för 2017 på webben

Duni meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2017, både på engelska och svenska, på www.duni.se. Tryckt version kan beställas på Dunis hemsida.

Dunis årsstämma hålls den 8 maj 2018. 

::

För ytterligare information:

Mats Lindroth, CFO
Tel 040-106200
e-post mats.lindroth@duni.com

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.
Duni.se
Duni AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2018 kl 14.30.