Duni och Mitt Liv: ett samarbete som bidrar till positiv förändring i samhället

26 apr 2018 09:00
Duni och Mitt Liv har startat ett samarbete med syftet att stärka Dunis mångfaldsarbete. Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

– Vi har valt att samarbeta med Mitt Liv som vi upplever är en handlingskraftig organisation som faktiskt gör skillnad. Vi vill aktivt bidra till en positiv förändring i samhället och samarbetet med Mitt Liv hoppas vi ska kunna resultera i detta, säger Sofie Lindström, HR-direktör på Duni.

Sofie konstaterar att Duni är ett globalt företag och målsättningen är att företaget ska spegla detta. Mångfald på Duni innebär att alla på företaget har samma rättigheter, möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

– Mångfald är på många sätt affärskritiskt, säger Sofie. Det är bland annat viktigt för våra kunder, för arbetsklimatet och för innovationskraften. Mångfald bidrar till en dynamisk organisation, bestående av individer med olika perspektiv som alltid utmanar vad vi gör och hur vi gör det. Det gillar vi!

- Vi på Mitt Liv är glada över förtroendet att påbörja ett samarbete med Duni. Deras vilja och engagemang för frågan ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete och tillsammans öppnar vi vägar in på arbetsmarknaden för fler. Det är viktigt för oss att samarbeta med företag som vill arbeta aktivt med frågorna och som inspirerar fler till att våga göra detsamma, säger Fatime Nedzipovska, regionansvarig för Mitt Liv i Skåne.

Fakta om Duni

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Läs mer på www.duni.com

Fakta om Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Att vara ett socialt företag för oss, innebär att vi adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Mitt Liv finns idag i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Norrköping och Linköping) och Malmö. Läs mer på www.mittliv.com

Presskontakt

Mitt Liv, Laras Piniji, 072 334 7687
Duni, Sofie Lindström, 0734 196253