Valberedning inför Dunis årsstämma 2017

Regulatorisk 1 Nov 2016 08:00
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2016 har en valberedning inför årsstämman 2017 sammansatts. 

Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2017 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Bo Lundgren, Swedbank Robur fonder
Magnus Yngen, ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2017 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 15 mars 2017.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, Finanschef
Telefon: 040-10 62 00

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 19 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.
Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 klockan 08.00 CET.