Valberedning inför Dunis årsstämma 2016

Regulatorisk 28 Oct 2015 08:30
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2015 har en valberedning inför årsstämman 2016 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2016 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande
Hans Hedström, Carnegie fonder
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Anders Bülow, ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni kommer att hållas i Malmö tisdagen den 3 maj klockan 15.00, 2016.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 7 mars 2016.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, Finanschef
Telefon: 040-10 62 00