Förändringar i Dunis ledningsgrupp

Regulatorisk 24 Nov 2015 08:30
Robert Dackeskog utses till Business Area Director Table Top och Tina Andersson utses till Business Area Director Consumer & Corporate Marketing. 

Att uppfylla kundernas behov och därigenom bli den bästa leverantören av bordskoncept och take-away-lösningar är helt avgörande för Duni. Målet är att skapa en organisation som kan uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. För att vi ska kunna växa på kärnmarknaderna i Centraleuropa kommer därför Dunis ledningsgrupp att ändras.

Robert Dackeskog har gedigen erfarenhet av HoReCa (Hotell, Restaurang, Catering) och internationella marknader och han har nu utsetts till Affärsområdeschef för Table Top. Robert började på Duni 2012 som Affärsområdeschef för Consumer och har sedan dess lyckats öka såväl omsättning som lönsamhet för affärsområdet.

Maria Wahlgren lämnar Duni och sin befattning som Affärsområdeschef för Table Top.

Tina Andersson som för närvarande är Corporate Marketing & Communications Director har utsetts till ny Affärsområdeschef för Consumer. Tina har lång erfarenhet inom innovation, marknadsföring och försäljning av snabbrörliga konsumentvaror, både när det gäller internationella och lokala varumärken. Tina kommer fortsatt vara ansvarig för Corporate Marketing, inklusive varumärkesbyggande, samt för kund- och konsumentinformation.

Dunis VD Thomas Gustafsson säger:

"Jag är övertygad om att Robert Dackeskog och Tina Andersson kommer att kunna leda affärsområdena Table Top och Consumer på ett både effektivt och visionärt sätt och bidra till att vi uppnår de ambitiöst satta tillväxt- och lönsamhetsmålen. Maria Wahlgren har lett affärsområdet Table Top sedan omorganisationen 2012 och har sedan dess utvecklat, stärkt och implementerat flera goda initiativ. Vi har dock olika syn på hur vi ska hantera framtida utmaningar och därför har vi gemensamt kommit överens om att Maria lämnar företaget och fortsätter sin karriär utanför Duni. Jag önskar henne all lycka i hennes fortsatta karriär."

För mer information, kontakta:

Thomas Gustafsson, VD, telefon 040 - 10 64 75