Valberedningen för Duni AB föreslår styrelse inför årsstämman 2014

Regulatorisk 11 Mar 2014 02:00
Dunis valberedning kommer vid årsstämman 2014 att föreslå att Pauline Lindwall väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Pauline Lindwall är född 1961 och har en civilekonomexamen från Växjö Universitet. Hon är Category Director Coffee vid Mondelez International i Zürich, ett börsnoterat företag som bland annat marknadsför kex, kaffe, choklad, ost, godis och tuggummi. Pauline Lindwall är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även i förhållande till Dunis större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Bülow, Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen. Tina Andersson avgick ur styrelsen i samband med att hon tillträdde som Corporate Marketing & Communications Director för Duni AB i september 2013. Sedan dess har styrelsen bestått av fyra medlemmar.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Dunis hemsida www.duni.se. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma. Årsstämman äger rum tisdagen den 6 maj 2014 i Malmö.