Duni koncentrerar produktionen till Skåpafors

Regulatorisk 30 Sep 2014 02:00
I samband med nedläggning av Rexcells hygienproduktion, vilket informerades i februari 2013, har en översyn av bolagets långsiktiga produktionsbehov gjorts. Beslut har nu fattats att koncentrera all kvarvarande produktion till anläggningen i Skåpafors.

Efterfrågan på Dunis premiumprodukter ökar vilket leder till ett större framtida kapacitetsbehov. Då produktionskapaciteten av premiumprodukter är större i Skåpafors än på anläggningen i Dals Långed har beslut fattats om att koncentrera framtida produktion till anläggningen i Skåpafors. Verksamheten i Dals Långed beräknas vara avslutad under oktober 2015.

”Rexcell är en viktig del i Dunis affärserbjudande och för bolagets ledande marknadsposition. Att koncentrera framtida produktion till en produktionsenhet skapar både samordningsfördelar och säkerställer framtida kapacitetsbehov”, säger Dunis VD Thomas Gustafsson.

I februari 2013 informerades om att nedläggningen berörde 110 personer. Resultatet av avvecklingen av hygienproduktionen och koncentrationen till en produktionsort innebär att totalt 83 personer har varslats.

För ytterligare information kontaktas:
Thomas Gustafsson, VD & Koncernchef
Tel: +46 40 10 64 75

Om Rexcell
Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Rexcell tillverkar tissue och airlaidmaterial för Duni såväl som andra externa kunder. Läs mer på www.rexcell.se.