Duni förvärvar Paper+Design

Regulatorisk 12 Jun 2014 08:00
Duni har förvärvat samtliga aktier i Paper+Design-koncernen. Paper+Design har en stark position i premiumsegmentet för designade servetter framför allt på konsumentmarknaden. Produkterna säljs framför allt via fackhandel såväl i Tyskland som på andra geografiska marknader.

Paper+Design är baserat i östra Tyskland och har cirka 200 anställda sysselsatta med i huvudsak produktion, logistik och försäljning vid anläggningen i Wolkenstein.

Produkterna är huvudsakligen egentillverkade, designade pappersservetter som säljs till konsumenter via fackhandel såsom t ex butiker med inriktning på kontor, trädgårdscenter, blomsterbutiker och heminredningsbutiker. Cirka 60 % av försäljningen exporteras till fler än åttio marknader utanför Tyskland.

Paper+Design omsätter cirka 38 MEUR. Koncernen består av fyra bolag som kommer att redovisas inom Duni-koncernens affärsområde Consumer. Rörelsemarginalen på cirka 20 % kommer att bidra positivt till affärsområdets lönsamhet.

Köp av aktier och lösen av lån innebär en belastning av Dunis nettoskuld med cirka 63 MEUR. Detta ryms inom nuvarande låneavtal.

”Detta är ett förvärv som både kompletterar och stärker Dunis erbjudande. Paper+Design, med sin höga designkompetens, skapar nya möjligheter såväl inom dagligvaruhandel som inom fackhandel både i Tyskland och på andra geografiska marknader”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef på Duni.

”Efter fyra års framgångsrikt samarbete med Paper+Design Group, är det väldigt glädjande att ha funnit en stark strategisk partner för företaget. Från allra första början av vår investering i Paper+Design har vi haft förtroende för företagets designkompetens, flexibilitet och de passionerade medarbetarna. Vi är säkra på att Duni värderar dessa styrkor och kommer att ge Paper+Design rätt strategiska möjligheter att fortsätta växa”, säger Götz Hertz-Eichenrode, styrelseledamot på HANNOVER Finanz.

”För oss är det goda nyheter att Duni förvärvar Paper+Design”, säger Thomas Hübner, VD för Paper+Design. ”Båda bolagen befinner sig i samma bransch men med fokus på olika målgrupper. Det innebär att det finns mycket bra förutsättningar för fortsatt utveckling för både Duni och Paper+Design.”