Valberedningen för Duni AB föreslår styrelse inför årsstämman 2013

Regulatorisk 11 Mar 2013 08:30
Dunis valberedning kommer vid årsstämman 2013 att föreslå att Alex Myers väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Alex Myers är född 1963 och har en filosofie kandidat i organisationsteori från Yale University i USA. Han är VD och koncernchef för ArjoHuntleigh, ett företag i Getingegruppen. Alex Myers är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även i förhållande till Dunis större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Bülow, Tina Andersson,Pia Rudengrenoch Magnus Yngen. Thomas Gustafsson, som tillträdde som VD och koncernchef för Duni AB i december 2012, har avböjt omval.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Dunis hemsida www.duni.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 2 maj 2013 i Malmö.