Valberedning inför Dunis årsstämma 2014

Regulatorisk 5 Nov 2013 03:00
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2013 har en valberedning inför årsstämman 2014 sammansatts. Härmed meddelas samman-sättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2014 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:
Anders Bülow, styrelseordförande i Duni AB
Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Hans Hedström, Carnegie Fonder

Årsstämma i Duni kommer att hållas tisdagen den 6 maj 2014 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 6 mars 2014.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Lindroth, Finansdirektör, tel 040-10 62 00
e-post mats.lindroth@duni.com

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 1 900 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.
Duni.se