Duni förvärvar Song Seng

Regulatorisk 17 Jun 2013 08:15
Duni har idag avtalat om förvärv av tillgångarna och verksamheten i Song Seng Associates Pte Ltd. Song Seng är en ledande leverantör av engångsförpackningar för mat och dryck i Singapore.

Duni har idag avtalat om förvärv av tillgångarna och verksamheten i Song Seng Associates Pte Ltd. Song Seng är en ledande leverantör av engångsförpackningar för mat och dryck i Singapore. Bolaget erbjuder förutom en egen produktportfölj också möjligheter till kundanpassade lösningar. Typiska kunder är idag hotell, restauranger, olika typer av matkedjor samt sjukhus och andra vårdinrättningar. Song Seng har, förutom sin starka position i Singapore, också en växande exportverksamhet i Asien och Oceanien.

Köpeskillingen uppgår till ca 15 MSGD där 75% av köpeskillingen betalas vid förvärvet och 25% efter tre år. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av resultatutvecklingen i bolaget.

Song Seng grundades 1984 och är baserat i Singapore. Bolaget har 32 anställda. Den årliga omsättningen beräknas uppgå till cirka 16 MSGD 2013. Lönsamheten ligger väl i nivå med Dunis finansiella mål på >10% EBIT marginal. Duni kommer att förvärva tillgångarna den 1 juli, 2013.

”Jag är mycket glad att Song Seng blir en del av Duni-gruppen. Förvärvet är ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi att expandera på tillväxtmarknader och öka servicegraden inom det växande segmentet take away och snabbmatkedjor”, säger Thomas Gustafsson, VD och Koncernchef på Duni.

”Det känns mycket roligt att Song Seng blir en del av Duni-gruppen. Song Sengs produktportfölj och marknadskännedom i Sydostasien kommer att kunna ge ett mycket positivt bidrag till Dunis fortsatta tillväxtstrategi såväl på vår befintliga marknad som i Europa,” säger Willie Soh, VD för Song Seng Associates.