Valberedning inför Dunis årsstämma 2013

Regulatorisk 31 Oct 2012 08:30
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2012 har en valberedning inför årsstämman 2013 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2013 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Anders Bülow, ordförande i Duni AB
Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Göran Espelund, Lannebo Fonder

Årsstämma i Duni kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2013 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 8 mars 2013.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488