Valberedningen för Duni AB föreslår styrelse inför årsstämman 2011

Regulatorisk 18 Mar 2011 09:15
Dunis valberedning kommer vid årsstämman 2011 att föreslå att Tina Andersson väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Tina Andersson är född 1969 och civilekonom. Hon är marknadsdirektör på Hilding Anders AB. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även i förhållande till Dunis större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Bülow, Tomas Gustafsson, Pia Rudengren och Magnus Yngen. Sanna Suvanto-Harsaae har avböjt omval.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Dunis hemsida www.duni.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 5 maj 2011 i Malmö.

Downloads