Valberedning inför Dunis årsstämma 2012

Regulatorisk 31 Oct 2011 10:30
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2011 har en valberedning inför årsstämman 2012 sammansatts. Härmed meddelas samman-sättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2012 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Anders Bülow, ordförande i Duni AB
Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Göran Espelund, Lannebo Fonder

Årsstämma i Duni kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2012 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 9 mars 2012.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.com
Organisationsnummer: 556536-7488

Downloads