Valberedning inför Dunis årsstämma 2011

Regulatorisk 4 Nov 2010 08:30
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2010 har en valberedning inför årsstämman 2011 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2011 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår Anders Bülow, ordförande i Duni AB, Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande, Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC samt Björn Franzon, Swedbank Robur fonder.

Årsstämma i Duni kommer att hållas torsdagen den 5 maj 2011 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 17 mars 2011.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.com
Organisationsnummer: 556536-7488

Downloads