Uppdukat för skog och miljö - Duni certifierade för miljö och hållbart skogsbruk

Regulatorisk 8 Apr 2010 08:26
Duni ser en tydlig trend inom dukning. Allt fler letar efter alternativ som tar hänsyn till miljö och socialt ansvar. Men utan att vilja göra avkall på upplevelse och design. Nu lanserar Duni skogs- och miljöcertifierade produkter för alla medvetna konsumenter.

Det är inte längre bara utseende och kvalitet som styr konsumenternas val. Viljan att ta hänsyn till såväl miljö som arbetsvillkor ökar. Också inom dukning. – Vi ser att hänsyn till miljö och socialt ansvar spelar en allt större roll för våra konsumenter, säger Anna Morau, konsumentmarknadschef för Norden, Duni. Därför har vi tagit fram produkter för alla som vill duka snyggt och samtidigt värna skogen och miljön. 90 % av Dunis pappersprodukter är certifierade av internationella Forest Stewardship Council (FSC). Certifieringen garanterar tillverkning av råvaror från ansvarsfullt skötta skogskällor. FSC-regleringen skyddar hotade djur och växter, skogens framtida livskraft och bättre arbetsvillkor. Duni är nu den största leverantören av certifierade servetter och dukar på den europeiska marknaden.– Vår ambition är att vara en ledande aktör i vår bransch på miljöansvar, säger Fredrik Wahrolén, marknads- och kommunikationschef på Duni. Mer om Forest Stewardship Council: FSC är en oberoende, internationell organisation som verkar för att världens skogar ska brukas på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt, för nya och framtida generationer. FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter. Läs mer på www.fsc-sweden.org. Om Dunis miljösatsning:I miljöstrategin ”Our Green Challenge” har Duni satt upp tydliga mål för minskning av miljöpåverkan. FSC-certifieringen är en viktig del. Duni arbetar sedan tidigare också med Svanen. Svanenmärkningen innebär bland annat att servetterna består av fibrer från hållbart skogsbruk. Tillverkningen har skett med låg energianvändning och låga utsläpp i luft och vatten. Läs mer på www.duni.se

Downloads