Brand i produktionsanläggning

Regulatorisk 17 Jun 2010 08:55
En brand inträffade under onsdagen vid Rexcell Tissue & Airlaids bruk i Dals Långed i Dalsland. Inga personer har skadats. Släckningsarbetet avslutades under onsdagskvällen.

Rexcell Tissue & Airlaid är ett dotterbolag till Duni. Vid enheten i Dals Långed tillverkas torrformerat mjukpapper, s k airlaid. Branden uppstod i en produktionsanläggning vars produktion utgör basen vid tillverkning av bordsdukningsprodukter och hygienprodukter. En översyn av skadorna i produktionsanläggningen och dess konsekvenser genomförs för närvarande. Bolaget är försäkrat mot eventuella produktionsstopp.

Downloads