Valberedningen för Duni AB föreslår styrelse inför årsstämman 2009

Regulatorisk 19 mar 2009 11:30
Dunis valberedning kommer vid årsstämman 2009 att föreslå Anders Bülow som styrelsens ordförande samt att Tomas Gustafsson väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Dunis valberedning kommer vid årsstämman 2009 att föreslå att Tomas Gustafsson väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Tomas Gustafsson är född 1965, och marknadsekonom. Han är General Manager för Ultra Fresh Europe, ett företag inom Eckes-Granini Group.
Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även i förhållande till Dunis större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Bülow, Pia Rudengren, Sanna Suvanto-Harsaae och Magnus Yngen. Anders Bülow föreslås ersätta Peter Nilsson som styrelsens ordförande. Peter Nilsson samt Harry Klagsbrun har avböjt omval.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Dunis hemsida www.duni.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma. Årsstämman äger rum onsdagen den 6 maj 2009 i Malmö.

Downloads