Valberedning inför Dunis årsstämma 2010

Regulatorisk 5 Nov 2009 08:00
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2009 har en valberedning inför årsstämman 2010 sammansatts.

I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2009 har en valberedning inför årsstämman 2010 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2010 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår Anders Bülow, ordförande i Duni AB, tillika valberedningens ordförande, Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC samt Göran Espelund, Lannebo Fonder.Årsstämma i Duni kommer att hållas onsdagen den 5 maj 2010 i Malmö.Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 17 mars 2010.Duni AB (publ)Box 237201 22 MalmöTelefon: 040-10 62 00www.duni.comOrganisationsnummer: 556536-7488

Downloads