Mats Lindroth utsedd till ny CFO på Duni

Regulatorisk 11 Mar 2009 04:00
Mats Lindroth har blivit utsedd till ny finansdirektör, CFO, på Duni och kommer att efterträda Johan Malmqvist under april månad.

Mats Lindroth har blivit utsedd till ny finansdirektör, CFO, på Duni och kommer att efterträda Johan Malmqvist under april månad. Mats har varit verksam inom Duni-koncernen sedan 1990 och var dessförinnan anställd på Swedish Match. Mats Lindroth har haft flera internationella chefsuppdrag med tonvikt på ekonomiområdet. Idag ingår han i koncernledningen med ansvar för Affärsutveckling. I och med tillträdet kommer huvuddelen av affärsutvecklingssidan att inordnas under CFO.

Duni AB (publ)

Downloads