Johan Malmqvist utnämnd till CFO på Perstorp Group

Regulatorisk 12 Jan 2009 10:06
Johan Malmqvist har blivit utnämnd till Chief Financial Officer på Perstorp Group och kommer därmed att lämna Duni AB där han idag är CFO.

Johan Malmqvist har blivit utnämnd till Chief Financial Officer på Perstorp Group och kommer därmed att lämna Duni AB där han idag är CFO. Johan kvarstår tillsvidare i sin nuvarande position och det exakta datumet för hans avgång kommer att bero på den övergångsplan som fastställs. En rekryteringsprocess för att hitta en ersättare har påbörjats.

Duni AB (publ)

Downloads