Duni sätter ambitiösa mål i ny miljöstrategi

Regulatorisk 16 Apr 2009 10:30
Duni, en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning, måltidsservice och take-away, har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan. Ambitionen är att minska koldioxidutsläppen inom verksamheten med 25 %, inom transporter med 15 % och att minska energianvändningen med 15 % till år 2012.

Som ett branschledande företag med produkter för dukning, måltidsservice och take-away har Duni beslutat att även bli ett ledande företag när det gäller miljöansvar. I en ny miljöstrategi med namnet ”Our Green Challenge” har Duni satt upp tydliga mål för hur miljöpåverkan ska minskas.

– Alla företag måste ta hänsyn till miljöutmaningar och Duni är inget undantag. Under vår sextioåriga historia har vi genomfört ett stort antal positiva åtgärder utifrån ett miljöperspektiv. Vår nya miljöstrategi kommer att intensifiera dessa ansträngningar, säger Dunis koncernchef Fredrik von Oelreich.

70 % av produktsortimentet tillverkas av förnyelsebara material
Idag produceras 70 % av produktsortimentet av förnyelsebara material som trä från välskötta skogar i Nordeuropa där träd återplanteras. Kontinuerliga förbättringar i tillverkningen under de sista fem åren har minskat avfallen och förbrukningen av vatten och energi väsentligt.

Redan idag erbjuds produkter som uppfyller kraven i olika miljömärkningssystem, som Svanen-märkningen i Norden för servetter och ljus. Duni strävar ständigt efter att hitta produkter som är bättre för miljön och att minska användningen av icke-förnyelsebara resurser. Produktutveckling inom detta område är en prioritet. Ett speciellt sortiment tillverkat av förnyelsebara råvaror för mat- och dryckesprodukter som bestick, glas och tallrikar lanserade redan för några år sedan. Produkterna är bland annat gjorda av majsstärkelse och sockerrörsfibrer. Utvecklingen fortsätter för att kunna lansera nya produkter i detta sortiment.

Ett annat mycket viktigt område är ansvarsfullt skogsbruk. Duni genomför för närvarande förändringar som kommer att certifiera företaget inom detta område. 100 % av alla tissue-produkter kommer också att tillverkas av TCF-certifierad (Totally Chlorine Free) pappersmassa år 2012.

Minskning av koldioxidutsläpp
Målet är att minska koldioxidutsläppen (CO2 ekv) inom verksamheten med 25 % och inom transporter med 15 % till år 2012. Genom att ha stora volymflöden kan transporterna organiseras på ett effektivt sätt med fulla laster. Koldioxidutsläppen kommer även att minska genom användning av fordon med låga utsläppsnivåer (lastbilar och företagsbilar).

Målet är att minska energiförbrukningen med 15 % till år 2012. Förnyelsebar energi anses av Duni vara det bästa långsiktiga alternativet. Redan idag används vattenkraft i pappersbruken i Dals Långed och Skåpafors. Målet är att byta ut fossilbaserat bränsle mot förnyelsebara resurser. Energibesparingsprogram lanseras också kontinuerligt inom företaget.

Minskning av deponi
Ambitionen är att minska mängden deponi från verksamheten med 80 % till år 2012. En viktig del här är en planerad investering i en biopanna vid pappersbruket i Skåpafors. Förutom att använda träflisor behandlas avfall från egen tillverkning för att få fram energi. På samma gång minskas mängden deponi väsentligt.

Duni kommer också att ta fram ett träningsprogram i miljöfrågor för medarbetare och utvalda leverantörer. Företaget kommer även att publicera en årlig miljörapport, en ”Green Book”, där enskilda organisationer, journalister och övriga kan följa framstegen inom miljöområdet.

Downloads