Duni investerar 50 Mkr:

Regulatorisk 11 Jun 2009 09:32
Stora miljövinster med ny biobränslepanna

Duni har beslutat att investera drygt 50 Mkr i en ny biobränslepanna vid pappersbruket i Skåpafors i Dalsland. Den nya pannan kommer att minska koldioxidutsläppen, då användandet av fossila bränslen minskar markant, liksom energianvändning och deponering. Den beräknas vara i drift i mitten av 2010. Användandet av fossila bränslen minskar markant då mycket av dagens olja och el ersätts. I stället för att skicka fiberslammet från den egna tillverkningsprocessen till deponering, kommer det att användas för att producera förnyelsebar energi. Pannan kommer även att eldas med skogsavfall. – Förnyelsebar energi är det bästa långsiktiga valet, både för miljön och ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Dunis koncernchef Fredrik von Oelreich. Del av miljöstrategiDuni, som tillverkar produkter för dukning och take-away, har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan i en ny miljöstrategi. Koldioxidutsläppen inom verksamheten ska minskas med 25 %, inom transporter med 15 % och energianvändningen ska minskas med 15 % till år 2012. Den nya biobränslepannan är en viktig åtgärd i detta arbete. Företaget har också beslutat införa så kallad grön energi vid tillverkningsenheter utomlands. Pappersbruket i Skåpafors drivs av Dunis helägda dotterbolag Rexcell Tissue & Airlaid AB. Arbetet med den nya pannan beräknas komma igång under hösten och den planeras kunna vara i drift i mitten av 2010. Företaget fick klartecken för projektet från Länsstyrelsen i maj. – Investeringen är positiv både för oss och för regionen, säger Patrik Söderstjerna, vd på Rexcell i Skåpafors. Biobränslepannan kommer att minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi minskar våra energikostnader.

Downloads