Duni FSC-certifierade: Duka upp med FSC-certifierade servetter och dukar

Regulatorisk 17 Sep 2009 10:27
Bordsdukningsföretaget Duni har blivit FSC-certifierade (Forest Stewardship Council). Certifieringen gör Duni till den största leverantören av FSC-certifierade servetter och dukar på den europeiska marknaden. FSC-märkta produkter säkerställer att råvaran som används till Dunis pappersbaserade produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogskällor.

I en ny miljöstrategi med namnet ”Our Green Challenge” har Duni satt upp tydliga mål för minskning av miljöpåverkan. Målet är att minska koldioxidutsläppen inom verksamheten med 25 %, inom transporter med 15 % samt att minska energiförbrukningen med 15 % till år 2012. Ansvarsfullt skogsbruk är också en viktig del av strategin.”FSC-certifierade servetter och dukar hemma och på restauranger är ett bättre val för nuvarande och kommande generationer”, säger Fredrik von Oelreich, Dunis koncernchef. ”FSC-certifieringen är en viktig del i arbetet med att minska vår miljöpåverkan.” Ansvarsfullt skötta skogskällorDe FSC-certifierade artiklarna står för cirka 90 % av det totala sortiment för servetter och dukar, och det kommer att bli än större när det finns mer FSC-certifierat råmaterial att tillgå. Bland de certifierade artiklarna finns de populära premiumprodukterna Dunicel, Elegance and Dunilin.FSC-märkningen (Forest Stewardship Council) säkerställer att Dunis pappersbaserade produkter framställs av trä kommer från ansvarsfullt skötta skogskällor. Certifierade skogar sköts på ett sätt som uppfyller de sociala, ekonomiska och ekologiska behoven hos nuvarande och framtida generationer. Det minimerar risken för olaglig avverkning, avverkning i strid mot mänskliga rättigheter och avverkning av skog som behöver bevaras. FSC-certifierade skogar minimerar också risken för trä som avverkats i områden som övergår från skog och andra skogsekosystem till planteringar eller annan användning än skog liksom trä från skogar där genmodifierade träd har planterats.

Downloads