Valberedningen för Duni AB föreslår styrelse inför årsstämman 2008

Regulatorisk 25 Mar 2008 03:00
Valberedningen föreslår omval av Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Sanna Suvanto Harsaae och Pia Rudengren. Nyval föreslås av Anders Bülow och Magnus Yngen. Peter Nilsson föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen, som består av Peter Nilsson (ordförande Duni AB), Harry Klagsbrun (senior partner EQT Partners AB), Rune Andersson (ordförande Mellby Gård Industri AB) och Anders Oscarsson (SEB Fonder) föreslår årsstämman följande:

• Peter Nilsson utses till ordförande på årsstämman.

• Sex styrelseledamöter och inga suppleanter utses.

• Omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Sanna Suvanto Harsaae och Pia Rudengren. Ledamöterna Gerold Linzbach, Göran Lundqvist och Gun Nilsson har undanbett sig omval.

• Nyval av Anders Bülow och Magnus Yngen.

Anders Bülow är född 1953 och fil kand i företagsekonomi (BA Business Administration) vid Stockholms universitet. Han är VD för Mellby Gård Industri AB. Anders Bülow äger inte själv eller genom närstående aktier i Duni AB. Han är inte att betrakta som oberoende till Dunis större ägare.

Magnus Yngen är född 1958, civilingenjör och teknologie licentiat vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är vice VD för Electrolux och medlem i Electrolux ledningsgrupp. Han innehar också uppdrag som President för CECED (den europeiska branschorganisationen för hushållsapparater). Magnus Yngen äger inte själv eller genom närstående aktier i Duni AB. Magnus Yngen är att betrakta som oberoende till Dunis större ägare.

Downloads