Valberedning inför Dunis årsstämma 2009

Regulatorisk 6 Nov 2008 09:30
I valberedningen ingår Peter Nilsson, ordförande i Duni AB, tillika valberedningens ordförande, Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, Bernard Horn, Polaris Capital Fund Ltd samt Göran Espelund, Lannebo Fonder.

I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2008 har en valberedning inför årsstämman 2009 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2009 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår Peter Nilsson, ordförande i Duni AB, tillika valberedningens ordförande, Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, Bernard Horn, Polaris Capital Fund Ltd samt Göran Espelund, Lannebo Fonder.

Årsstämma i Duni kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2009 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 18 mars 2009.

Downloads