Lars-Erik Ewertz lämnar Duni

Regulatorisk 19 Jun 2008 11:56
Lars-Erik Ewertz chef för Supply Chain och medlem av Dunis koncernledning har beslutat att lämna sin tjänst för att ägna sig åt aktiviteter utanför Duni efter årsskiftet.

Lars-Erik Ewertz chef för Supply Chain och medlem av Dunis koncernledning har beslutat att lämna sin tjänst för att ägna sig åt aktiviteter utanför Duni efter årsskiftet. Som en följd av detta inför Duni en ny organisation där de funktioner som för närvarande rapporterar till Supply Chain kommer att integreras i andra delar av vår organisation. Syftet är att dessa förändringar ska leda till samordningsfördelar och att den operativa effektiviteten ska öka. Den nya organisationen gäller fr.o.m. den 1 september 2008.

DUNI AB (publ)

Downloads