Kallelse till årsstämma i Duni AB

Regulatorisk 4 apr 2008 11:03
I enlighet med noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 7 maj 2008.

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 15.00 på Palladium, Södergatan 15 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

Downloads