Valberedning inför Dunis årsstämma 2008

Regulatorisk 14 Dec 2007 11:40
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2007 har en valberedning inför årsstämman 2008 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2007 har en valberedning inför årsstämman 2008 sammansatts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2008 lägga fram förslag rörande
sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår Peter Nilsson, ordförande i Duni AB, tillika
valberedningens ordförande, Harry Klagsbrun, EQT Partners, Rune Andersson, Mellby Gård samt Anders Oscarsson, SEB Fonder.

Årsstämma i Duni kommer att hållas onsdagen den 7 maj 2008 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 19 mars 2008.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.com
Organisationsnummer: 556536-7488

Downloads