Stabiliseringsmeddelande – Duni AB-aktien

Regulatorisk 20 dec 2007 03:30
Stabiliseringsperioden inleddes den 14 november 2007 och avslutades den 14 december 2007. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 45,40-50,00 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Stabiliseringsperioden inleddes den 14 november 2007 och avslutades den 14 december 2007. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 45,40-50,00 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Intervall per dag
14 november 2007: 49,30 SEK – 50,00 SEK
15 november 2007: 49,00 SEK – 50,00 SEK
16 november 2007: 47,50 SEK – 48,50 SEK
19 november 2007: 46,10 SEK – 47,50 SEK
20 november 2007: 46,10 SEK – 47,00 SEK
21 november 2007: 45,40 SEK – 46,90 SEK
22 november 2007: 45,50 SEK – 46,00 SEK
26 november 2007: 46,00 SEK – 46,80 SEK
27 november 2007: 47,00 SEK – 48,50 SEK
28 november 2007: 47,50 SEK – 49,00 SEK
29 november 2007: 48,00 SEK – 49,00 SEK
30 november 2007: 48,00 SEK – 49,50 SEK
3 december 2007: 48,50 SEK – 49,00 SEK
4 december 2007: 48,50 SEK – 48,50 SEK
5 december 2007: 48,50 SEK – 48,70 SEK
6 december 2007: 48,50 SEK – 48,90 SEK
7 december 2007: 48,70 SEK – 49,50 SEK
10 december 2007: 48,50 SEK – 49,00 SEK
12 december 2007: 48,50 SEK – 49,00 SEK
13 december 2007: 48,50 SEK – 50,00 SEK
14 december 2007: 49,50 SEK – 50,00 SEK

4 096 300 aktier i Duni AB, som varit utlånade i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband bolagets börsintroduktion, har återlämnats till Duni Holding AB den 19 december 2007. Duni Holding AB innehar därefter 18 258 644 aktier i Duni AB, motsvarande 38,8% av röster och kapital.

ABG Sundal Collier och SEB Enskilda var joint gobal co-ordinators och book runners i börsintroduktionen.

Downloads