Dunis styrelse förstärks med Pia Rudengren och Harry Klagsbrun

Regulatorisk 30 Aug 2007 08:00
– ett steg i arbetet att förbereda Duni för en eventuell börsnotering

Pia Rudengren har valts in i styrelsen för Duni AB. Pia Rudengren arbetade tidigare som vice VD på W Capital Management, var finansdirektör på Investor och är idag ordförande för Q-Med samt styrelsemedlem i Biophausia, Zodiak Television och Varyag Resources.

Ytterligare en styrelsemedlem, Harry Klagsbrun, Senior Partner på EQT Partners, har valts in i Dunis styrelse. Harry Klagsbrun har varit vice VD och medlem av ledningen på SEB, med ansvar för Asset Management Divisionen. Tidigare arbetade Harry Klagsbrun som koncernchef för Alfred Berg Gruppen och innan dess ansvarade han för Handelsbankens Corporate Finance verksamhet.

Pia Rudengren och Harry Klagsbrun har omfattande erfarenhet från arbete i börsnoterade företag och kommer att tillföra kunskap om kapitalmarknaden till Dunis styrelse.

Övriga styrelsemedlemmar i Duni utgörs av Peter Nilsson, styrelseordförande, samt styrelseledamöterna Sanna Suvanto-Harsaae, Göran Lundqvist, Dr. Gerold Linzbach, Gun Nilsson samt arbetstagarrepresentanterna Göran Andreasson och Per-Åke Halvordsson.

Om Duni
Duni är Europas ledande aktör inom attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning och förpackningar för take-away. Bolaget har under de senaste åren renodlats. För det renodlade Duni uppgick omsättningen under de senaste 12 månaderna till 3,9 miljarder kronor. Samtliga affärsområden förbättrade resultatet och kärnverksamheten inom den professionella marknaden (hotell, restauranger och cateringföretag) stod för den största tillväxten och resultatförbättringen. Idag uppgår rörelsemarginalen till cirka 9 procent.

Duni har huvudkontor i Malmö och tillverkning i Sverige, Tyskland och Polen. De största marknaderna finns i Central- och Nordeuropa men globalt omfattas mer än 40 marknader i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asia-Pacific.

Duni, som har 1 900 anställda i 17 länder, ägs indirekt av fonderna EQT I och III.

Downloads