Duni fortsätter positiv resultatutveckling 2006

Regulatorisk 21 Mar 2007 08:56

• Rörelseresultatet steg 2006 med 17 procent till drygt 370 Mkr
• Renodlingen av verksamheten genomförd
• Styrelsen förstärks
• Första stegen tagna mot eventuell börsnotering

Duni, Europas ledande aktör inom attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning och förpackningar för take-away, har under det senaste året renodlats. 2006 såldes den amerikanska verksamheten och under första kvartalet 2007 slutförs separationen av verksamheten för flygcatering i det separata bolaget deSter Holdings B.V.

För det renodlade Duni ökade rörelseresultatet pro forma med 17 procent mellan 2005 och 2006, från 320 Mkr till 373 Mkr. Samtidigt steg omsättningen från 3,7 miljarder kronor till 3,8 miljarder kronor. Samtliga affärsområden förbättrade resultatet och kärnverksamheten inom den professionella marknaden (hotell, restauranger och cateringföretag) stod för den största tillväxten och resultatförbättringen.

”Renodlingen i kombination med genomförandet av ett kraftfullt rationaliseringsprogram har lett till en markant förbättrad lönsamhet. Idag uppgår rörelsemarginalen till 10 procent. Duni står starkt jämfört med flertalet konkurrenter vilket skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv”, säger Fredrik von Oelreich, VD för Duni.

Duni, med huvudkontor i Malmö, har 2 000 anställda i 17 länder. Omkring två tredjedelar av försäljningen är riktad mot den professionella marknaden och 20 procent säljs via detaljhandeln. Bolaget är marknadsledare i centrala och norra Europa med försäljning i ett 40-tal länder.

”Duni är idag ett fokuserat bolag som uppvisar en stadig tillväxt och tillhör branschens mest lönsamma aktörer. Bolaget står inför en ägarförändring och styrelsen har därför givit ledningen i uppdrag att förbereda sig för en eventuell börsnotering inom 12-18 månader”, kommenterar Peter Nilsson, tidigare koncernchef för Duni-gruppen och nyligen utsedd till styrelseordförande för det renodlade Duni AB.

Övriga nytillträdda styrelseledamöter är Dr. Gerold Linzbach, VD för tyska Symrise GmbH samt Gun Nilsson, tidigare vice vd på Duni-gruppen och styrelseledamot i Husqvarna AB.

För frågor, vänligen kontakta Fredrik von Oelreich, VD Duni AB, telefon +46 734 19 61 22.

Downloads