Duni Group behåller sin EcoVadis-guldranking och förbättrar sitt resultat

9 Apr 2024
Årets EcoVadis-resultat har nyligen publicerats och ännu en gång har Duni Group förbättrat sitt resultat för femte året i rad. Med en ökning på 4 poäng, från 73 till 77, behåller företaget sin guldrankning och befäster sin position bland de främsta 2 % i pappers- och kartongbranschen – en förbättring från förra årets 3 %.

Årets EcoVadis-resultat har kommit - hur gick det?

Det gick väldigt bra, vi höjde vårt resultat med 4 punkter, från 73 till 77. Vi behåller därmed vår guldrankning och kvalar in bland topp 2 % i vår bransch, vilket är en förbättring från förra året då vi var bland topp 3 %.

Duni Group behåller sin guldranking även i år och har dessutom förbättrat sitt resultat för 5:e året i rad - vad beror det här på?

Vi jobbar redan inom alla de områden som EcoVadis-utvärderingen täcker men med hjälp av den här granskningen får vi ytterligare hjälp med att identifiera förbättringsmöjligheter i vårt hållbarhetsarbete. Utifrån detta lägger vi upp ett antal målsättningar för året och delegerar ansvar ut i organisationen som följs upp med jämna mellanrum.

Inom vilka områden har Duni Group satsat och därmed sett störst skillnad jämfört med förgående år?

Årets resultat visade på störst förbättring inom områdena miljö samt etik. Vi har tidigare använt GRI-standarderna som inspiration för vår hållbarhetsrapportering, men sedan Års och hållbarhetsredovisningen för 2022 rapporterar vi enligt GRI-standarderna. Vi har också sedan 2022 en uppdaterad policybok som följer ESG-strukturen och som vi ser över årligen. Översynen hjälper oss att identifiera behov av nya policyer, direktiv eller riktlinjer (guidelines) som sedan implementeras inom företaget. Under 2023, fick vi till exempel nya riktlinjer för bekämpning av penningtvätt och vi tog fram en e-utbildning om antikorruption. I övrigt har vi arbetat med att få så många som möjligt att genomföra våra digitala utbildningar inom affärsetik och hållbarhet. 

Likt många andra företag strävar Duni Group efter att uppnå den allra högsta EcoVadisnivån, Platina (topp 1 %). Vilka områden och parametrar fortsätter Duni Group att jobba med framöver för att uppnå detta?

Vi kommer att fortsätta att arbeta med att nå ut med våra utbildningar samt ta fram nya inom relevanta områden. Vi kommer även att titta på rapportering inom arbetsmiljö och arbetsvillkor, där vi gör väldigt mycket men som vi inte nödvändigtvis rapporterar om. Under 2023 påbörjade vi ett projekt för att kartlägga löneläget inom organisationen, för att se om vi betalar ut löner som täcker levnadskostnaderna (s.k. living wage). Detta arbete kommer att fortgå under 2024, och vilka andra områden som vi kommer att fokusera på kommer att utkristalliseras när vi har gjort en utvärdering av vårt EcoVadis-resultat.

Vad är EcoVadis?

EcoVadis är ett ledande företag inom bedömning av hållbarhet och samhällsansvar för företag. De tillhandahåller en plattform för att utvärdera, övervaka och förbättra hållbarhetsprestandan hos leverantörer över hela världen. Genom att samla in och analysera data om olika aspekter av företags hållbarhetsarbete, såsom miljöpåverkan, arbetsförhållanden, etik och affärspraxis, ger EcoVadis sina kunder insikter för att fatta informerade beslut om sina leverantörer och affärspartners. Genom att använda EcoVadis-plattformen kan företag bedöma och jämföra sina leverantörers hållbarhetsprestanda och identifiera områden där förbättringar kan göras för att främja en mer hållbar försörjningskedja. Denna typ av bedömning blir allt viktigare i dagens affärsklimat där hållbarhet och socialt ansvarstagande blir alltmer centrala för företagsimage och långsiktig framgång.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director