Matrester blir servetter i cirkulär modell

31 May 2022
Vi är vana att det kan hamna matrester på servetterna vid måltider. Nu vänder affärsområde Duni på det med att ha matrester i servetterna redan innan de läggs på bordet. Men det är inte så illa som det kanske verkar.

Vi är vana att det kan hamna matrester på servetterna vid måltider. Nu vänder affärsområde Duni på det med att ha matrester i servetterna redan innan de läggs på bordet. Men det är inte så illa som det kanske verkar.

Tillsammans med svenska materialteknikbolaget OrganoClick har Duni nämligen utvecklat nya Bio Dunisoft®-servetter där delar av bindemedlet har ersatts med OC-BioBinder™, ett bindemedel som tillverkas av majs, citronskal och annat matavfall.

Det gör att det nya materialet passar ännu bättre in i en cirkulär modell. Men Bio Dunisoft® är inte bara fossilfritt, med ett mindre klimatavtryck. Produkten levereras i nya fiberbaserade ytterförpackningar som dessutom fått en ny layout.

OrganoClick grundades 2006 och har vunnit flera priser för sina gröna innovationer inom design av förnyelsebara, funktionella cellulosabaserade material. Genom deras naturkemiska lösningar kan en mängd produkter inom textil-, trä- och biokompositindustrierna bli bionedbrytbara, giftfria och komposterbara.

En viktig omställning för branschen

”Det är ett litet steg för citronskal och potatisar, men ett stort steg för branschen”, säger Emma Björnhammer, Product Team Manager, i en kommentar till affärsområde Dunis lansering av fossilfria Bio Dunisoft® premiumservetter och Bio Dunicel® dukar. Med övergången till fossilfria bindemedel, som innehåller matavfall och växtbaserade råvaror, går koncernen mot en alltmer cirkulär affärsmodell.

”Det här är våra viktigaste lanseringar på tio år. De ingår i vår långsiktiga plan att öka användningen av förnybara material, fasa ut alla fossila plaster från produktportföljen och att vara en helt cirkulär verksamhet år 2030”, förklarar Emma.

Elva produkter har redan lanserats och det finns en treårsplan för att skifta allt gammalt material till de nya bindemedlen. Produkterna levereras i nya, fiberbaserade och plastfria förpackningar som kan återvinnas som papper eller kartong.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director