Leder utvecklingen för hållbara pappersbruk

1 Jul 2022
Rexcell Tissue & Airlaid AB driver koncernens pappersbruk i Skåpafors, Dalsland. Under 2021 tog det två betydande steg mot en mer miljöinriktad drift.

Under hösten fick pappersbruket den första leveransen av biogasol, troligen som första pappersbruk i världen. Målet är att senast 2027 enbart använda biogasol. Biogasolen tillverkas främst av restprodukter från livsmedelsindustrin. På sikt ska utsläppen av växthusgaser minska med upp till 90 procent.

Målet är att alla våra produktionsenheter ska använda miljösmart el. Under kvartal tre och fyra började pappersbruket använda el med Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval Vatten”. Från 1 januari 2022 börjar det använda el märkt med ”Bra Miljöval Vind”.

Det är viktiga förändringar av flera skäl, förklarar Rexcells VD Lars Andersson: ”Med införandet av fossilfri gasol och el har vi lagt grunden till att nå nettonoll utsläpp inom affärsområdet Duni. Det visar också att vi menar allvar. Koncernens nya strategi skapar en stolthet att jobba på ett företag som tar den globala miljöutmaningen på allvar genom tuffa och utmanande mål som ändå är fullt nåbara”.

Och miljöanpassningarna fortsätter i Skåpafors, framför allt inom energiområdet, men även i ett större perspektiv. ”Det gäller även vår förbrukning, oavsett råvara eller energislag. Vi måste minska mängderna och utnyttja dem optimalt. Det bästa med det arbetet är att det både skonar miljön och ekonomin”, säger Lars.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director