Engagerat arbete bakom värderingarna

7 Jun 2022
Under 2021 togs ett helhetsgrepp för att uppdatera och förnya koncernens värderingar, så att de speglar medarbetarnas syn på vår kultur och vårt syfte.

Under 2021 togs ett helhetsgrepp för att uppdatera och förnya koncernens värderingar, så att de speglar medarbetarnas syn på vår kultur och vårt syfte.

”För att verkligen fånga den gemensamma bilden av vår företagskultur och vad vi som medarbetare står för har vi bjudit in hela organisationen i arbetet”, säger Karin Roslin, nytillträdd Organizational Development Manager, som leder arbetet med hjälp av en dedikerad projektgrupp.

”I enkäter och tvärfunktionella workshops har vi tillsammans fångat det som förenar oss och gör oss stolta över att vara en del av Duni Group. Engagemanget, viljan och glädjen i våra workshoppar var fantastiska”, säger Karin, som även berättar att det var mycket uppskattat att samarbeta över lands- och funktionsgränser.

Nu arbetar projektgruppen vidare tillsammans med ambassadörer från olika delar av organisationen för att göra värderingarna levande. ”De ska synas i allt vi gör och underlätta för alla i våra processer, beslut och samarbeten på vägen framåt för att nå vår vision 2030”, säger Karin. ”Nu måste vi koppla önskade beteenden till våra värderingar och verkligen få genomslagskraft i hela organisationen.”

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director