Duni Group nu med i UN Global Compact

1 Jul 2022
”Som medlem i UNGC förbinder vi oss att arbeta för en hållbar förändring, vilket är bärande i vår strategi. Det här är inte nytt för oss, men det känns bra att det nu är mer officiellt”, Jolanta Debowska, Quality Manager, Duni Poland.

FN:s Global Compact (UNGC) är världens största initiativ för att samla näringslivet kring företagsmässig hållbarhet, oavsett hur stort eller komplext ett företag är eller var det ligger. I dag ingår mer än 12 000 företag i över 160 länder. Nu är även Duni Group en del av det svenska nätverket. I augusti 2021 skrev Robert Dackeskog, VD och koncernchef, under ansökan som accepterades under hösten.

”Som medlem i UNGC förbinder vi oss att arbeta för en hållbar förändring, vilket är bärande i vår strategi. Det här är inte nytt för oss, men det känns bra att det nu är mer officiellt”, Jolanta Debowska, Quality Manager, Duni Poland.

Företag som ingår i det globala nätverket ska förändra sin verksamhet utifrån tio principer uppdelade på fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. De ska vara en del av företagens strategi, kultur och dagliga verksamhet. Man ska även offentligt förespråka UNGC och rapportera om sina framsteg.

”Inom ramen för UNGC har vi uppdaterat vår uppförandekod och kommer att ställa större krav på både våra leverantörer och våra egna enheter. Vi stärker vårt sociala ansvarstagande”, säger Jolanta.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director