Valberedning inför Dunis årsstämma 2019

31 Oct 2018
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2018 har en valberedning inför årsstämman 2019 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2018 har en valberedning inför årsstämman 2019 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2019 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB
Johan Strömgren, Carnegie fonder
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Magnus Yngen, ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2019 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 19 mars 2019.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

För ytterligare information kontakta:

Mats Lindroth, Finanschef
Telefon: 040-10 62 00

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director