Duni förvärvar aktier i BioPak Pty Ltd, ledande leverantör av hållbara förpackningar i Australien och Nya Zeeland

15 Oct 2018
Den 15 oktober 2018 förvärvar Duni 75 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd från entreprenörerna Gary Smith och Richard Fine. BioPak är en ledande leverantör av hållbara engångsförpackningar för matservering i Australien och Nya Zeeland, med en årlig omsättning på cirka 385 MSEK. Förvärvet konsolideras inom affärsområde New Markets från och med mitten av oktober 2018.

Den 15 oktober 2018 förvärvar Duni 75 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd från entreprenörerna Gary Smith och Richard Fine. BioPak är en ledande leverantör av hållbara engångsförpackningar för matservering i Australien och Nya Zeeland, med en årlig omsättning på cirka 385 MSEK. Förvärvet konsolideras inom affärsområde New Markets från och med mitten av oktober 2018.

BioPak startades 2006 med målet att erbjuda det mest hållbara och bäst miljöanpassade sortimentet för förpackningar på den australiensiska marknaden. BioPak har snabbt vuxit till att bli marknadsledare inom sitt område genom ett eftertraktat sortiment, byggt på fibrer, kartong och bioplaster, tillsammans med en snabb och effektiv logistiklösning. Bolaget har en stark tillväxttakt och har idag 26 anställda med en årlig omsättning på cirka 385 MSEK. BioPak’s rörelsemarginal ligger väl i linje med Dunis finansiella mål.

Köpeskillingen uppgår till cirka 410 MSEK för 75 procent av aktierna och ryms inom nuvarande låneavtal. Det finns en tilläggsköpeskilling på 24 MSEK för ytterligare 5 procent av aktierna efter två år samt en köp- och säljoption för resterande 20 procent av aktierna fem år efter förvärvet. Köpeskillingen för de återstående 20 procenten är beroende av företagets tillväxt och lönsamhet under de kommande fem åren.

BioPak Pty Ltd har tre dotterbolag och konsolideras in i Dunis affärsområde New Markets. BioPak kommer även fortsättningsvis att marknadsföras under sitt egna varumärke BioPak och vara ett fristående bolag i Duni-koncernen. Bolagets grundare kommer fortsatt att vara aktiva i bolaget och ingå i ledningsgruppen. Deras långsiktiga engagemang är viktigt för att bevara den starka kundfokuserade bolagskulturen och bolagets starka utveckling.

Kindtoo Ltd, med handelsnamnet Biopac UK, förvärvades av Duni den 8 februari 2018. Aktierna i Biopac UK förs över till BioPak Pty Ltd på grund av synergier vad gäller produktsortiment och marknadsinriktning. Biopac UK kommer dock även fortsättningsvis att konsolideras inom affärsområde Meal Service eftersom det är verksamt på den europeiska marknaden.

”Vi uppskattar BioPaks konsekventa löfte att erbjuda hållbara serveringsprodukter för mat och ser nu fram emot vårt samarbete med Gary, Richard och deras fantastiska team för att nå gemensamma mål. Detta förvärv passar perfekt in i vår strategiska ambition att ha en stark tillväxt inom området hållbara förpackningar och bygga upp en solid verksamhet i APAC-regionen”, säger Johan Sundelin, VD för Duni.

“BioPaks resa har resulterat i en betydande tillväxt och vi ser fram emot samarbetet med Duni och att kunna växa ytterligare både i och utanför APAC-regionen. Duni delar BioPaks nyckelvärden vad gäller hållbarhet och kundprioriteringar och detta kommer att leda till ett givande kompanjonskap under kommande år”, säger Gary Smith, VD för BioPak Pty Ltd.

::

För mer information, kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, tel 0734 19 61 79
Mats Lindroth, CFO, tel 040 10 62 00

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director