Valberedningen för Duni AB föreslår styrelse inför årsstämman 2016

7 Mar 2016
Till följd av att Anders Bülow har avböjt omval föreslår valberedningen att Magnus Yngen väljs till ny styrelseordförande i Duni. Vidare föreslår valberedningen att Johan Andersson väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Till följd av att Anders Bülow har avböjt omval föreslår valberedningen att Magnus Yngen väljs till ny styrelseordförande i Duni. Vidare föreslår valberedningen att Johan Andersson väljs till ny styrelseledamot i Duni.

Johan Andersson (född 1978; civilingenjör, Chalmers tekniska högskola och en MBA-examen från INSEAD, Singapore) är sedan 2013 VD för Mellby Gård AB och innehar ett antal styrelseuppdrag inom Mellby Gård-koncernen. Valberedningen anser att Johan Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till Dunis större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Magnus Yngen, Pauline Lindwall, Alex Myers och Pia Rudengren.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Dunis hemsida www.duni.se. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma. Årsstämman äger rum tisdagen den 3 maj 2016 i Malmö.

För ytterligare information, kontakta:

Valberedningens ordförande
Rune Andersson, tel: 040-98 77 00

Kontaktperson Duni AB
Mats Lindroth, Finansdirektör, tel: 040-10 62 00

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director