Valberedning inför Dunis årsstämma 2017

1 Nov 2016
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2016 har en valberedning inför årsstämman 2017 sammansatts.

Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2017 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Bo Lundgren, Swedbank Robur fonder
Magnus Yngen, ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2017 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 15 mars 2017.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, Finanschef
Telefon: 040-10 62 00

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director