Duni köper logistikfastighet i Osnabrück

21 Dec 2016
Duni köper den för närvarande hyrda logistikfastigheten i Osnabrück, Tyskland.

Duni köper den för närvarande hyrda logistikfastigheten i Osnabrück, Tyskland. Köpet görs för att säkerställa och förbättra kundservice och leveranssäkerhet framgent. Köpet genomförs i januari 2017 och kommer att påverka Dunis nettoskuld och anläggningstillgångar med ca 55 MSEK och ha en positiv årlig effekt på rörelseresultatet om ca 4 MSEK.

  

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Malmgren, Director Operations
tel 040-106382

Mats Lindroth, CFO
Tel 040-106200

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director