Förändringar i Dunis ledningsgrupp

23 Oct 2015
Thomas Lööb, Corporate Development Director och ordförande i styrelsen för Rexcell Tissue & Airlaid AB, ingår från och med idag i Dunis ledningsgrupp. Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett av Duni helägt dotterbolag och tillverkar airlaid- och tissuematerial till Duni och externa kunder.

Thomas Lööb, Corporate Development Director och ordförande i styrelsen för Rexcell Tissue & Airlaid AB, ingår från och med idag i Dunis ledningsgrupp. Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett av Duni helägt dotterbolag och tillverkar airlaid- och tissuematerial till Duni och externa kunder.

Dunis VD Thomas Gustafsson säger:

“Rexcell betyder mycket för Dunis affärserbjudande och för vår ledande marknadsposition. Rexcell kommer även framöver att utgöra en viktig del och bidra till vår planerade effektivitetsökning. Vi koncentrerar nu produktionen inom Rexcell till en enhet och har också aviserat viktiga investeringar i tissuekapaciteten. Thomas Lööb arbetar aktivt med dessa aktiviteter och investeringar och kommer att bli en värdefull medlem av Dunis ledningsgrupp.”

Leen Amersfoort har utsetts till Commercial Development Director, en ny tjänst inom affärsområde Table Top. Leen kommer att rapportera till affärsområdeschefen för Table Top, Maria Wahlgren och får ansvar för sydöstra Europa samt vissa projekt. Leen Amersfoort har en gedigen kommersiell bakgrund vilket kommer att vara viktigt för tillväxtplanerna inom Table Top. Som en konsekvens av detta lämnar han Dunis ledningsgrupp per den 1 januari 2016.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director