Duni Groups Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på webben

Regulatorisk 20 Apr 2023 08:00

Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 som PDF och ESEF-fil på företagets hemsida under rubriken Om oss – Rapporter,  https://se.dunigroup.com/sv/corporate/investor-relations/reports. 

Årsstämman hålls den 16 maj 2023. Aktieägare kan utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. För mer information, se hemsidan. 


För ytterligare information, kontakta:
Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, 040-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

 

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva och hållbara produkter och tjänster för dukning och take-away, vilka marknadsförs i mer än 40 länder. Koncernen har cirka 2 200 anställda i 21 länder med huvudkontor i Malmö och produktionsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE 0000616716. Dunigroup.se. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 20.00.