Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 juli – 30 september 2007

Regulatorisk 29 okt 2007 08:00
Nettoomsättningen ökade med 9,0 % med ökad rörelsemarginal jämfört med föregående år

1 juli – 30 september 2007
• Nettoomsättningen ökade med 9,0 % till 966 (886) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 34,7 % till 97 MSEK (72).
• Rörelsemarginalen ökade till 10,1 % från 8,1 %.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 65 (-10) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 38 (-5) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,81 (-0,11) SEK.
• Stark försäljningstillväxt inom affärsområdet Professional som uppgick till 11,3 % (1,4 %).
• Ägarna har beslutat om en börsnotering av Duni, se separat pressmeddelande.

Downloads